Polityka prywatności

SERWISU INTERNETOWEGO „HULA HOP SP.Z O.O.”
Wstęp
Nasza Firma dba o prywatność Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy „Hula Hop” dostępny pod adresem https://hulahop.edu.pl/ (dalej jako: „Serwis”). Niniejsza Polityka opisuje m.in. to w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane Użytkowników.
Administrator
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych oraz przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu jest: Hula Hop sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-809) przy ul. Cieszyńskiego 1A, nr KRS: 0000921370,NIP: 9571136743, REGON: 389940730(dalej jako: „Hula Hop” lub „Firma”).
Cel, podstawa oraz okres przetwarzania danych
Dane osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez nas w różnych, uzasadnionych celach i przez różne okresy czasu. Poniżej przedstawiamy informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania danych osobowych:
L.p.
Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Okres przetwarzania
1.
Podjęcie działań przed zawarciem umowy / realizacja zawartej umowy np. realizacja złożonego zamówienia lub prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO*
Do czasu realizacji działań związanych z zawarciem lub realizacją umowy/zamówienia
2.
Wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, jak np. archiwizacja dokumentów podatkowych zawierających dane osobowe
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez okres wynikający z przepisów prawa, np. w stosunku do archiwizacji dokumentów podatkowych okres przechowywania Danych Osobowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą
3.
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów naszej Firmy, jak np.: ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych wzajemnych roszczeń
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jak np. do momentu upływu terminu przedawnienia ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń
4.
Newsletter: Wysyłania drogą mailową informacji o charakterze marketingowo – handlowym, takich jak np.: oferty, rabaty, zniżki, informacje o akcja marketingowych, nowych produktach i usługach, etc.
Prawnie uzasadniony interes oraz udzielona zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego)
Do czasu wniesienia sprzeciwu/cofnięcia zgody
5.
Funkcjonowanie niezbędnych plików cookies
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) w związku z art. 173 ust. 1 pkt 3 ppkt 3 prawa telekomunikacyjnego
Do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
6.
Funkcjonowanie opcjonalnych plików cookies
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody
7.
Prowadzenia korespondencji mailowej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego wSerwisie
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) / Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)
W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej
Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody / wniesienia sprzeciwu*
*W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej
* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych jest zawsze dobrowolne. W zależności od charakteru danego przypadku brak podania danych może uniemożliwić lub utrudnić:
 1. składanie zamówień;
 2. otrzymywanie newsletter’a;
 3. korzystanie z Serwisu – dotyczy plików cookies;
 4. prowadzenie korespondencji mailowej.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych niezwiązanego bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu można znaleźć w zakładce RODO.
Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych
W związku z przetwarzaniem przez naszą Firmę danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania – dotyczy przypadków, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda.
Kontakt
Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami:
 1. mailowo: kontakt@hulahop.edu.pl,
 2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
 3. listownie: ul. Cieszyńskiego 1a, 80-809 Gdańsk,
 4. telefonicznie: 505760799,
Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie(00-193), ul. Stawki 2.
Zaufani partnerzy
Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w tabeli zamieszczonej w sekcji „Cel, podstawa oraz okres przetwarzania danych” dane osobowe mogą być udostępniane współpracującymi z nami podmiotom:
 1. dostawcy usług poczty elektronicznej, tj. OVH,
 2. obsługującej nas firmie informatycznej, tj. Michał Kuptz Pomoc24 net,
 3. biuro rachunkowe, tj. Katarzyna Wróbel Biuro Rachunkowe Storno Sp. z o.o.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników Serwisu poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.
Profilowanie
Nasza Firma nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
Pliki cookies
Strona internetowa naszego Serwisu korzysta z tzw. plików cookies, tj.: danych informatycznych oraz plików tekstowych zapisywanych przez nasze serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą zostać odczytane przez serwery przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosujemy dwa rodzaje tych plików: Niezbędne pliki Cookiem oraz Opcjonalne pliki cookies.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania Serwisu, wykorzystujemy je do:
 1. realizowania usług wymagających uwierzytelniania.
W ramach Serwisu możemy stosować również następujące Opcjonalne pliki cookies:
 1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 2. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
 3. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkowników ustawień i personalizację ich interfejsów, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 4. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Serwis domyślnie stosuje tylko Niezbędne pliki cookies. Opcjonalne pliki cookies są natomiast wykorzystywane w sytuacji, gdy Użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę klikając przycisk „Akceptuję wszystkie pliki cookies”.
Użytkownik Serwisu w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących go plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się instrukcje w jaki sposób można zarządzać plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
 1. Przeglądarka Microsoft Edge
 2. Przeglądarka Mozilla Firefox
 3. Przeglądarka Google Chrome
 4. Przeglądarka Safari
Niedokonanie zmian ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika zgodnie z domyślnymi ustawieniami Serwisu lub wedle wcześniej wyrażonej zgody przez Użytkownika odnośnie stosowania Opcjonalnych plików cookies. Wyłączenie lub zmiana plików cookies może uniemożliwić lub spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług Serwisu.
Bezpieczeństwo danych
Nasza Firma dokłada wielu starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.